Diversity and activity of microorganisms in deep igneous rock aquifers of the fennoscandian shield
Kapitel i bok, 2001

Författare

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

J.K. Fredrickson and M. Fletcher (eds) Subsurface microbiology and biogeochemistry

97-139

Ämneskategorier

Mikrobiologi

ISBN

0-471-31577-X

Mer information

Skapat

2017-10-10