Igneous rock aquifers microbial communities
Kapitel i bok, 2002

Författare

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Britton G. (ed) Encyclopedia of Environmental Microbiology, 6 volumes set.

1661-1673

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Mer information

Skapat

2017-10-10