Är funktioner något för barn? – en konkret introduktion till funktionsbegreppet i grundskolans lägre årskurser.
Övrigt, 2003

grundskola

matematik

funktioner

Författare

Cecilia Kilhamn

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06