Characterization of oxide scales formed on FeCrAl alloys at high temperatures
Doktorsavhandling, 2009

Clas Ohlsson salen
Opponent: Rachel Pettersson

Författare

Josefin Engkvist

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Alumina scale formation on a powder metallurgical FeCrAl alloy (Kanthal APMT) at 900-1100°C in dry O2 and in O2 + H2O

Oxidation of Metals,; Vol. 73(2010)p. 233-253

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Oxidation of FeCrAl foils at 500-900 degrees C in dry O-2 and O-2 with 40% H2O

Materials at High Temperatures,; Vol. 26(2009)p. 199-210

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Microstructural Investigation of the Initial Oxidation of the FeCrAlRE Alloy Kanthal AF in Dry and Wet O-2 at 600 and 800 degrees C

Journal of the Electrochemical Society,; Vol. 157(2010)p. C223-C230

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

ISBN

978-91-7385-310-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2991

Clas Ohlsson salen

Opponent: Rachel Pettersson

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05