Test and prediction in factorial models with independent variance estimates
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

designs

Författare

Sigyn Mark

Sture Holm

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Journal of Applied Statistics

0266-4763 (ISSN) 1360-0532 (eISSN)

Vol. 35 7 773-782

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

DOI

10.1080/02664760802005852

Mer information

Skapat

2017-10-06