Kvalitetsutveckling av omvårdnad.
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Författare

Ingela Skärsäter

Göteborgs universitet

Torie Palm Ernsäter

Joakim Edvinsson

Amy Hommel

Jesper Olsson

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Boel Andersson-Gäre

Omvårdnadsmagasinet

Vol. 7 14-19

Ämneskategorier

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10