Quantum mechanics in superconducting circuits and nanomechanical devices
Doktorsavhandling, 2009

Kollektorn, MC2
Opponent: Professor Gerd Schön, Institut für Theoretische Festkörperphysik, Universität Karlsruhe, Germany

Författare

Robert Johansson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

ISBN

978-91-7385-323-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3004

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology: 152

Kollektorn, MC2

Opponent: Professor Gerd Schön, Institut für Theoretische Festkörperphysik, Universität Karlsruhe, Germany

Mer information

Skapat

2017-10-08