Acoustic scattering from spheres - comparison between measured and calculated results
Rapport, 2003

Ljudspridningen från en massiv stålkula resp. en ihålig hårdplastboj mättes upp i femgraderssteg m.h.a. MLS-teknik och jämfördes därefter med analytiska lösningar för Neumann-villkor på sfärens yta. För korta avstånd, 30-60 cm från sfärerna, var signal/brusförhållandena acceptabla och de teoretiska resultaten kunde verifieras till ca 3 dB noggrannhet för de flesta aktuella oktavbands- och 30°-medelvärden. Ett undantag var precis bakom sfären, där ljudfältet varierar kraftigt i vinkelled. En beräkningsprocedur har skapats för att bestämma minsta antalet termer som gör att den trunkerade summan i den analytiska lösningen konvergerar. Fler medelvärdesbildningar, stabilare vridbordsmikrofonstativ, ytterligare signalbehandling av mätdata, större sfärer samt bättre Dirac-puls-realisering kan förbättra noggrannheten i resultaten vid behov.

Författare

Georgios Natsiopoulos

Chalmers, Institutionen för teknisk akustik, Rumsakustik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report F - Chalmers University of Technology, Department of Applied Acoustics.: 4

Mer information

Skapat

2017-10-06