Bildning i den tekniska högskolan
Kapitel i bok, 2009

Författare

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

På spaning efter teknisk bildning

222-240
978-91-47-09349-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-47-09349-6

Mer information

Skapat

2017-10-08