Coordinating activities in supply chains across disjunct firm boundaries
Paper i proceeding, 2009

Författare

Lars Bankvall

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Tim Torvatn

Presented at the 25th IMP Conference, September 3-5, Marseille, France.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07