Skyddsombud överklagar
Bok, 1989

Författare

Lars Göran Bergqvist

Institutionen för arkitektur

Magnus Rönn

Institutionen för arkitektur

Marit Käppi

Dennis Töllborg

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Juridik (exklusive juridik och samhälle)

ISBN

91-44-29721-1

Mer information

Skapat

2017-10-08