Projektik och arbetsplatsens bruksform
Rapport, 1994

Författare

Magnus Rönn

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-7032-921-4