Att flytta-rum för nya tankar
Rapport, 1997

Författare

Lars Göran Bergqvist

Institutionen för form och teknik

Magnus Rönn

Institutionen för form och teknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06