En ny agenda för projektering. En metodstudie vid Kungsladugårdsskolan 1:1
Rapport, 1998

Författare

Lars Göran Bergqvist

Institutionen för form och teknik

Magnus Rönn

Inger Skogsberg

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06