Projektik och arbetsplatsens bruksform
Rapport, 1994

Författare

Lars Göran Bergqvist

Institutionen för arkitektur

Magnus Rönn

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-7032-921-4

Mer information

Skapat

2017-10-07