Prestellar and protostellar cores in Orion B9
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

O. Miettinen

J. Harju

L.K. Haikala

Jouni Kainulainen

Lars E B Johansson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Astronomy and Astrophysics

0004-6361 (ISSN) 1432-0746 (eISSN)

Vol. 500 845-860

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Senast uppdaterat

2019-02-18