Odin blickar uppåt
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Åke Hjalmarson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

Aa. Sandqvist

Forskning & Framsteg

0015-7937 (ISSN)

4 30-34

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-06