Miljöfelkostnader - Begrepp, metod och fyra praktikfall. En förstudie
Rapport, 1999

Författare

Pernilla Gluch

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08