Om konens musik
Kapitel i bok, 2000

Artikeln ger en bakgrund till den generativa musik som komponerades av Palle Dahlstedt för Tidsdokumentet, det svenska millenniemonumentet.

komposition

nord modular

datormusik

generativ musik

tidsdokumentet

algoritmisk komposition

Författare

Palle Dahlstedt

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Kring det svenska millennieminnesmärket (Johan Linton, ed.)

46-47
91-631-0509-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Musikvetenskap

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

91-631-0509-8

Mer information

Skapat

2017-10-07