High Quality Microstrip Termination for MMIC and Millimeter-Wave Applications
Paper i proceeding, 2005

Författare

Raquel Monje

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Vessen Vassilev

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Alexey Pavolotskiy

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Victor Belitsky

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

IEEE MTT-S International Microwave Symposium, June 12-17, 2005, Long Beach, California

01490-645 (ISSN)

1827-1830

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05