Anthropomorphic Artificial Intelligence
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Claes Strannegård

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Philosophical Communications, Department of Philosophy, Gothenburg University

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap