The leaching of NaOH from 4:5-sodium-titanate produced in an autocausticization process: Kinetics and Equilibrium
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Black liquor

Leaching

Kinetics

Sodium titante

Causticization

Gasification

Författare

[Person 3910d000-56c5-4987-af8f-06b023b08313 not found]

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

[Person f5cec280-45d7-4f37-90da-8b5fb6e779a1 not found]

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

Vol. 3 14 184-192

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06