The leaching of NaOH from 4:5-sodium-titanate produced in an autocausticization process: Filtration properties of the 1:3-sodium-titanate and leaching in a filter press
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Filtration

Sodium hydroxide

Sodium titante

Leaching

Författare

Tobias Richards

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Hans Thelainder

Nordic Pulp and Paper Research Journal

Vol. 3 14 193-198

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06