Mixed Solutions of an Associating Polymer with a Cleavable Surfactant
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Maria Karlberg

Maria Stjerndahl

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Dan Lundberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Lennart Piculell

Langmuir

07437463 (ISSN) 15205827 (eISSN)

Vol. 21 9756-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07