En hypotesgenererande studie av nattfastans längd undernäring och hälsorelaterad livskvalitet hos äldre
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Sahara Ebrahimi

Göteborgs universitet

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Vård i Norden

0107-4083 (ISSN)

Vol. 91 29

Ämneskategorier

Omvårdnad

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-07