Omvårdnsdens grunder
Samlingsverk (redaktörskap), 2009

Redaktör

Anna-Karin Edberg

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Omvårdnad

Mer information

Skapat

2017-10-10