Färg i vårdmiljön
Kapitel i bok, 2004

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Omvårdnad

Övrig annan samhällsvetenskap