Färg i vårdmiljön
Kapitel i bok, 2004

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Goda miljöer och aktiviteter för äldre

Ämneskategorier

Omvårdnad

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13