Colour perception in old age. Colour discrimination, colour naming and colour preferences in 80-year-olds and among individuals suffering from Alzheimer´s disease
Licentiatavhandling, 1998


Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Omvårdnad

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10