Investigating poor insight in Alzheimer’s disease. A survey of research approaches.
Paper i proceeding, 2007

Författare

Barbro Robertsson

Göteborgs universitet

Monica Nordström

Göteborgs universitet

Helle Wijk

Göteborgs universitet

. International psychogeriatric association IPA Osaka Silver congress, Osaka 2007

Ämneskategorier

Omvårdnad

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10