Putting evidence into practice.
Paper i proceeding, 2008

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

International forum on quality improvement Paris

Ämneskategorier

Omvårdnad

Mer information

Skapat

2017-10-10