Nonpharmacological interventions for BPSD
Paper i proceeding, 2008

Författare

Anna-Karin Edberg

Helle Wijk

Göteborgs universitet

19th Nordiska kongressen i gerontologi Oslo

Ämneskategorier

Omvårdnad

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10