Temperature dependent magnetization and susceptibility of Fen/V7 superlattices
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

M. Pärnaste

M. van Kampen

Rimantas Brucas

Chalmers, Teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik

B. Hjörvarsson

Physical Review B

Vol. 71 104426 -

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06