Experimental Demonstration of Local Quasi-TEM Gap Modes in Single-Hard-Wall Waveguides
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

A. Valero-Nogueira

E. Alfonso

J. I. Herranz

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

IEEE Microwave and Wireless Components Letters

1531-1309 (ISSN)

Vol. 19 9 536-538

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06