Fluoride-based electrolytes and their applications for intermediate temperature ceramic fuel cells
Kapitel i bok, 2005

Författare

B. Zhu

Bengt-Erik Mellander

Chalmers, Teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik

Fluorinated materials for energy conversion. Ed. byNakajima, T. , Groult, H.

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13