Fluoride-based electrolytes and their applications for intermediate temperature ceramic fuel cells
Kapitel i bok, 2005

Författare

B. Zhu

Bengt-Erik Mellander

Chalmers, Teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik

Ämneskategorier

Annan teknik