High efficiency voltage stabilizers for XLPE cable insulation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Villgot Englund

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Ramona Huuva

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Thomas Hjertberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Polymer Degradation and Stability

0141-3910 (ISSN)

Vol. 94 823-833

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07