Visual thinking as bridge building – Testing a pedagogical concept, drawing some new insights
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Halina Dunin-Woyseth

Reflections +9

1784-7052 (ISSN)

42-49

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07