Nyttan av vattenförlustmätningar vid tätning av tunnlar
Rapport, 2009

Författare

Anna Engström

Karl Persson

Gunnar Gustafson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07