Efterinjektering: Inläckageprognos och design – förslag till analys
Rapport, 2006

Författare

Åsa Fransson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Gunnar Gustafson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07