A remarkable collection of Babylonian mathematical texts
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Jöran Friberg

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Notices of the American Mathematical Society

0002-9920 (ISSN) 1088-9477 (eISSN)

Vol. 55 9 1076-1086

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07