Measurement and Analysis of Partial Discharge Current during Square Voltage Waveforms
Paper i proceeding, 2009

Författare

Björn Sonerud

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Jörgen Blennow

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

2009 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena


978-1-4244-4559-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-1-4244-4559-2

Mer information

Skapat

2017-10-07