In Situ Investigation of SOFC Patterned Electrodes using Ambient Pressure X-ray Photoelectron Spectroscopy
Paper i proceeding, 2009

Författare

Mark Linne

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning

216th ECS Meeting

Ämneskategorier

Annan kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07