Radiation efficiency, correlation, diversity gain, and capacity of a six monopole antenna array for a MIMO system: Theory, simulation and measurement in reverberation chamber
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Kent Rosengren

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Proceedings IEE, Microwave Antennas Propagation

Vol. 152 1 7-16

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06