A general procedure for extraction of bias dependent dynamic self heating model parameters
Paper i proceeding, 2005

Författare

Kristoffer Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Christian Fager

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

J.C. Pedro

Microwave Symposium Digest, 2005 IEEE MTT-S International

01490-645 (ISSN)

1159-1162

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07