Fault Tolerance in Flexible Manufacturing Parameters
Kapitel i bok, 1994

Fault Tolerance

Information Systems

Flexible Manufacturing

Författare

Anders Adlemo

Institutionen för datorteknik

Sven Arne Andreasson

Institutionen för datavetenskap

Modern Manufacturing - Information Control and Technology

287-326
3-387-19890-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Systemvetenskap

Reglerteknik

ISBN

3-387-19890-3

Mer information

Skapat

2017-10-07