Linear response approach to collective electronic excitations of solids and surfaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Zhe Yuan

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Computer Physics Communications

0010-4655 (ISSN)

Vol. 180 466-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07