Precipitate growth and coarsening in creep resistant chromium steels
Licentiatavhandling, 2004

coarsening

9-12% chromium steel

growth

APFIM

energy filtered TEM

Boron

precipitates

atom probe field ion microscopy

EFTEM


Författare

Ardeshir Golpayegani

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07