An experimental study of liquid phase heat transfer in multiport minichannel tubes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

multiport minichannel tubes

experimental study

liquid phase heat transfer

Författare

Caroline Haglund Stignor

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Bengt Sundén

Heat Transfer Engineering

0145-7632 (ISSN)

Vol. 30 12 941-951

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07