Ekotoxikologi
Artikel i övrig tidskrift, 1983

Ekotoxikologi definieras här som läran om kemiska ämnens spridning, omvandling och effekter i ekosystem. Ekologiska kopplingar är centrala. Kemister har unika möjligheter att bidra med kunnande om ämnens spridning och kemiska omvandling i luft, vatten och organismer. Artiklarna ger grunder för ekologisk kemi, för abiotisk spridning och atmosfärkemi, för spridning i organismer och näringskedjor och för biotransformation. Principer för miljöfarlighet diskuteras med utgångspunkt från bl a homeostas, optimumkurvan för populationer och naturliga gentemot naturfrämmande kemiska ämnen.

toxicitet

målsättningar

risker

skadeeffekter

toleransområden

miljögifter

Författare

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Kemisk Tidskrift

Vol. 1983 11 och 12 36-40 resp. 46-50 -

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06