Mechanisms for K X-Ray-Energy Shifts
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

G. L. Borchert

T. Rose

P. G. Hansen

Björn Jonson

Fysiska institutionen

H. L. Ravn

Zeitschrift für Naturforschung - Section A Journal of Physical Sciences

0932-0784 (ISSN)

Vol. 42 8 781-785

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-07