Adsorption of phenol on graphite(0001) and α-Al2O3(0001): Nature of van der Waals bonds from first-principles calculations
Preprint, 2006

Författare

Svetla Chakarova Käck

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Øyvind Borck

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07